vendredi 16 juillet 2010

PLAN INCLINE DE LA POSTE : L'AVIS EN NEERLANDAIS

Le 11ème point de la concertation du 13 juillet dernier concernait la demande de BPast de construire un nouvel accès à ses locaux du 5 rue Sterckx. Alors que l'avis portant sur al réaffectation des locaux de l'ECAM n'est toujours pas disponible (après 55 jours, donc !!!!), l'avis sur le plan incliné l'est déjà, moins de 4 jours après la réunion. Mais seulement en néerlandais (la demande ayant été introduite dans cette langue). Le voici :

Aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning FD2010-10 ingediend door DE POST N.V., - Mijnheer VANKEIRSBILCK Karel : aanleggen van een hellend vlak en heraanleggen van een parkeerplaats voor de mindervalide, vervangen van de toegangsdeuren van het gebouw, Sterckxstraat, 5.

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek dat gehouden werd van 18/06/2010 tot 02/07/2010, volgende briefwisseling toegekomen is ter bestemming van het College van
Burgemeester en Schepenen :

2 brief(ven)
UITEENZETTING

Gelegen : GBP : gebieden voor voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten in een gebied van culturele, historische, esthetische waarde of voor
stadsverfraaiing in een lint voor handelskernen punt van wisselend gemengd karakter langs een structurerende ruimte

AFWIJKINGEN:

Onderworpen aan het advies van de overlegcommissie en aan speciale regelen van
openbaarmaking voor : toepassing van het bijzonder voorschrift 8.3. van het GBP (wijzigingen van het stedenbouwkundig karakter van de bouwwerken en installaties strokend met het omliggend stedelijk kader);

Overwegende dat het goed gelegen is in een gebied van collectief belang of van openbare diensten van het Gewestelijke bestemmingsplan vastgelegd bij besluit van
de Regering van 3 mei 2001;

Overwegende dat de aanvraag het aanleggen van een hellend vlak, het heraanleggen
van een parkeerplaats voor mindervalide en het vervangen van de toegangsdeuren
van het gebouw betreft;

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek dat liep van 18/06/2010 tot 02/07/2010, 2 klachten ingediend werden: vraag om de zone te beplanten, opmerking over de ligging van het hellend vlak, traject van het voetpad, aanvraag van parkeerplaatsen voor fietsen en vuilnisbak, te hoge lokalisatie van de brievenbus, aspect van de gemene muur;

Overwegende dat de beplanting van de achteruitbouwstrook zeer moeilijk is aangezien de ligging en de oriëntatie, en dat de huidige toestand wettelijk is;

Overwegende dat de aanpassingen noodzakelijk zijn om personen met beperkte mobiliteit toegang te verlenen tot het postkantoor, met de intentie zich te conformeren aan het Gewestelijke stedenbouwkundige verordening;

Overwegende niettemin dat het project afwijkt van de normen van de Gewestelijke
stedenbouwkundige verordening, titel IV, artikels 5 en 6 (toegangshelling en
toegangsdeur) (cfr ANLH advies);

Overwegende dat geen enkel afwijking aangevraagd is en dat aanpassingen mogelijk
zijn om zich te conformeren aan deze normen;

Overwegende dat het heraanleggen van een parkeerplaats voor mindervalide hun
toegankelijkheid ook verbeterd;

Overwegende echter dat met deze aanleg het voetpad een ingewikkeld traject maakt,
dat een rechtlopend voetpad aan de straatzijde veel rationeler en functioneler zou zijn, met de parkeerplaatsen langs de gevel van het postkantoor;

Overwegende dat met de nieuwe inrichting van de achteruitbouwstrook het ook mogelijk is om parkeerplaatsen voor fietsen te voorzien in overeenstemming met het artikel 13 van de titel VIII van de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening;

Overwegende dat er ook een nooduitgang met uitklapladder voorzien is, dat een raam
door een rooster vervangen is en plaatsing van uithangborden (die niet het voorwerp
uitmakten van de huidige aanvraag en dus geregulariseerd moeten worden);

Overwegende dat er geen volledig plan van de inrichting op het gelijkvloers is en een
onvolledig advies van de brandweerdienst, overwegende dat het plan van de
voorgevel niet overeenstemt met de actuele toestand (kleuren van gevelpanelen,
buitenschrijnwerk,…);

GUNSTIG ADVIES op voorwaarde :

1. zich aan te passen aan de normen van de titel IV van de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening (toegangshelling, toegangsdeur en nooduitgang) cfr ANLH advies ;
2. het voetpad rechtlopend aan de straatzijde voorzien met de parkeerplaatsen
langs de gevel van het postkantoor;

3. parkeerplaatsen voor fietsen te voorzien in overeenstemming met het artikel 13
van titel VIII van de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening;

4. een volledig plan van de inrichting van het gelijkvloers in te dienen;

5. een nieuw advies van de brandweerdienst over de inrichting in te dienen;

6. de gevel panelen en buitenschrijnwerk op het gelijkvloers te uniformeren.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire