mercredi 14 décembre 2011

Algemene wijkvergadering van de inwoners [WIJKCONTRACT Park-alsemberg]

DIKKE PROFICIAT AAN DE GEMEENTESCHOOL ’ÉCOLE 1-2’... EN AAN HET MINI-WIJKCONTRACT !

In het kader van het recente ‘forum des innovations en éducation’ heeft de gemeenteschool 'école 1-2’ de trofee van het ‘meest mobiliserende’ project in de wacht gesleept! Deze prijs is een bekroning voor het werk dat leerlingen en leerkrachten, met de steun van het studiebureau Beliris+, rond het renovatieproject van hun speelplaats hebben geleverd.

NIEUWE PROJECTEN 2012

Job Yourself @ Parc-Alsemberg
Steun aan werklozen die een bedrijf oprichten : de Brusselse vzw Job Yourself begeleidt werkzoekenden bij de  prichting van hun eigen bedrijf. In het kader van het Wijkcontract komt er binnenkort een antenne in Sint-Gillis, die bij voorrang bewoners uit de wijk zal begeleiden.
Dankzij individuele en collectieve coaching, opleidingen, hulp bij het beheer, enz. van de vzw zullen  erkzoekenden, vooraleer ze op eigen benen staan, hun project zonder risico kunnen "uittesten". Meer groen in uw wijk !
Het project om de openbare ruimte groener te maken, dat eind 2010 in de wijk Fontainas is opgestart, krijgt een  erlengstuk in Park-
Alsemberg. Samen met alle gemotiveerde bewoners worden collectieve en participatieve acties op touw gezet om de openbare ruimte groener te maken, rekening houdend met de middelen uit de wijk... en met de seizoenen!
Inschakeling en openbare netheid : voor een schonere wijk
Acht werkzoekenden komen de gemeentelijke netheidsdienst versterken om tijdens het weekend extra mankracht te kunnen inzetten.
Omdat netheid een zaak is van eenieder, moet iedereen ook worden gesensibiliseerd via gerichte acties. Bedoeling is asociaal gedrag aan te pakken en de overlast die dat teweegbrengt te bestrijden (sluikstorten, graffi ,afval onderaan bomen, enz.).

BEWONERS AAN HET WOORD :
‘OBJECTIF RÉUSSITE’ IN DE DETHY 55
Net voor hun herexamen hadden we een ontmoeting met Naomi en Karoline, twee leerlingen uit het 4de middelbaar in Pierre Paulus. Ze hebben van 18 tot 31 augustus deelgenomen aan de zomertutoring van ‘Objectif réussite’ in de Dethystraat 55. Samen met een dertigtal andere leerlingen uit Sint-Gillis kregen ze begeleiding van tutors van de vzw Schola. We wilden wel eens weten wat ze ervan opgestoken hadden :

INTERVIEW / Naomi en Karoline

Hoe hebben jullie 'Objectif réussite' leren kennen?
Naomi: bij mijn schoolrapport zat een folder met uitleg over ‘Objectif réussite’. Zodra ik wist dat ik herexamens had in september heb ik contact opgenomen met Mathilde Vandamme [coördinatrice van het project, nvdr.] die me heeft ingeschreven. Ik neem er voor het eerst aan deel.
Karoline: bij mij is het de opvoeder op school die me heeft aangeraden me in te schrijven voor wiskunde en Engels.
Wat heeft deelname aan de tutoring jullie opgeleverd?
Naomi: aanvankelijk gingen we ervan uit dat we toch niet gingen slagen maar dankzij de tutors hebben we uiteindelijk begrepen waarover het ging. Dit wat ons in de lessen met onze leraars tijdens het schooljaar nooit gelukt.
Karoline: in amper twee weken tijd hebben ze de vakken die we tijdens het jaar hadden gezien op een duidelijke manier samengevat.
Naomi: dat klopt, hun uitleg was heel gedetailleerd. Ze hebben een inspanning gedaan te achterhalen waarom wij het niet hadden begrepen en ze hebben ons elk apart aangemoedigd. Zo moesten we regelmatig naar het bord en herhaalden ze de uitleg zoveel als nodig, enz.
Jullie zien de examens dan ook volledig zitten?
Naomi en Karoline in koor: Absoluut! We hebben immers de tijd gehad alle leerstof die we moesten kennen om te slagen, grondig door te nemen. Sinds half oktober kunnen leerlingen uit Sint-Gillis op woensdag, zaterdag en tijdens de
schoolvakanties in de Lissabonstraat 31 terecht voor lessen Frans als vreemde taal. 

BEWONERS AAN HET WOORD:
‘OBJECTIF RÉUSSITE’ IN DE DETHY 55

Net voor hun herexamen hadden we een ontmoeting met Naomi en Karoline, twee leerlingen
uit het 4de middelbaar in Pierre Paulus. Ze hebben van 18 tot 31 augustus deelgenomen aan
de zomertutoring van ‘Objectif réussite’ in de Dethystraat 55. Samen met een dertigtal andere
leerlingen uit Sint-Gillis kregen ze begeleiding van tutors van de vzw Schola. We wilden wel
eens weten wat ze ervan opgestoken hadden:


Gevelverfraaiing en woningrenovatie : het blijft maar duren !
Aurore Lorenzi
Tél. : 02-533.39.58
alorenzi@stgilles.irisnet.be
1ste en 3de dinsdag van elke maand, 17:00 > 19:00
Stadhuis - dienst Stedenbouw

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire