jeudi 17 février 2011

PARK-ALSEMBERG : CA AVANCE EN NEERLANDAIS (2)

PARTICIPATIE – SENSIBILISATIE – COHESIE
IN EN ROND DE FORTSTRAAT

De volgende tekst in een samevatting van een project waarop vesrschillende verenigingen sinds verleden lente (in 2010, dus) hebben gewerkt. De franse tekst geeft er een volledige zicht op.

CODES, CAFA en de Pianofabriek werken samen aan een project binnen luik 5 van het wijkcontract Park Alsemberg om de participatie van de burgers te verhogen en hen te sensibiliseren en te betrekken bij de plannen van het wijkcontract.

Projectvoorstel.

Participatieve democratie komt er niet vanzelf. Veel mensen hebben een duwtje in de rug nodig voor ze gaan meewerken aan het beleid. Een huis- aan -huisfolder volstaat niet om veel mensen over de streep te trekken, zeker niet de sociaal zwakkeren.

We engageren ons om naar de mensen toe te stappen, op straat, bij de middenstand en in de verenigingen waar ze samen komen. We willen op een creatieve manier mensen doen nadenken over hun onmiddellijke omgeving.

We willen vertrekkend van heden en verleden de mensen bevragen over hoe zij hun omgeving graag zien evolueren in de toekomst. We willen het ritme van de wijk in beeld brengen en verhalen van hoe het vroeger was optekenen. Tegenover de bestaande en vroegere situatie peilen we naar de dromen, idealen en frustraties van de bewoners en gebruikers van de Fortstraat.

Door het opzetten van interventies die uitmonden in een feestelijke event.
Door het opzetten van acties dier sensibiliseren voor maatschappelijke participatie en het samenleven in diversiteit.
Door het versterken van het netwerk van individuen, verenigingen, organisaties en gemeentelijke diensten.

FASE 1: Voorbereiding en netwerkvorming
Mei- September 2011

We werken een communicatieplan uit waarbij we verschillende soorten gebruikers en bewoners van de wijk inventariseren en nadenken hoe we hen het best aanspreken. We denken hierbij aan de kinderen en senioren , aan bewoners met een visie op urbanisme, aan de bezoekers van de markt… Uitbreiden van het partnerschap: bvb Maison des Enfants, Atelier du Web, Huis van de Duurzaamheid, …

We maken een inventaris van de verschillende invalshoeken: winkel- en horeca-aanbod, de gemakken en ongemakken inzake mobiliteit, de netheid en de veiligheid, de gezinsvriendelijkheid, de woonkwaliteit en brengen de huidige toestand multimediaal in beeld.
We ontwikkelen instrumenten om de communicatie te vergemakkelijken en efficiënter te maken: een buurtkrantje, een digitale map van de straat, een blog, affiches, een standje op de markt…
We lanceren in september 2011 een gerichte en gedifferentieerde oproep naar alle betrokkenen om hun ideeën kenbaar te maken.

FASE 2: Appel aux Idées
Oktober 2011 tot en met mei 2012

Acties naar doelgroepen, aanspreken van sleutelfiguren, samenwerkingen met lokale organisaties, enquetes op de markt, (digitale) buurtkrant……

FASE 3: Buurtfeest
mei 2012

In een derde fase worden de verschillende afgelegde participatieve trajecten gepresenteerd en getoetst tijdens een buurtfeest. De mogelijke toekomstige invullingen van de Fortstraat worden ter evaluatie aan bezoekers en passanten voorgelegd. Hiermee beogen we een multiplicator effect: de participatie wordt verbreed en verdiept op basis van het reeds verzamelde materiaal.

FASE 4: Rapportage
Juni 2012

Het realiseren van een eindrapport van de 3 fases voor de gemeente. Dit rapport zal een breed gedragen toekomstige invulling van de Fortstraat en omgeving aanbieden tijdens een slotevenement.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire